Wat is een UBO?

Een UBO is een natuurlijk persoon die:

  • 25% of meer van het kapitaal bezit, of;
  • Begunstigde is van 25% of meer van het vermogen, of;
  • Een bijzonder zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen, of;
  • 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, of;
  • Feitelijk zeggenschap kan uitoefenen; Denk bijvoorbeeld aan een vader die het bedrijf qua vermogen heeft overgedragen aan zijn kinderen, maar nog actief meebeslist op bestuurdersniveau. Het is dus iemand die binnen de onderneming geen vermogen of stemrechten (meer) bezit, maar wel de benoeming van bestuurs- of directieleden kan beïnvloeden, of strategische beslissingen kan beïnvloeden.

Was dit artikel nuttig?