Wat vul ik in bij bedrijfsgegevens?

Via de instellingen in je portal kom je makkelijk terecht in je bedrijfsgegevens. Hier vind je je KVK-uittreksel, beheer je je bankrekeningen, en heb je een overzicht van alle vertegenwoordigers van je bedrijf. Daarnaast kun je hier een incassomachtiging afgeven voor de maandelijkse factuur van PayCheckout. 
Als je alle gegevens correct hebt ingevuld, vraag je in dit scherm ook goedkeuring aan via de groene button in het blok Bedrijfsgegevens.

Als je bent goedgekeurd door PayCheckout, kun je dat zien door het groene blokje 'Live' bovenin naast je bedrijfnaam. 
Wanneer je nog geen goedkeuring hebt aangevraagd voor je account, staat deze nog op 'Test'. 
Als je aanvraag in behandeling is, dan staat er 'Goedkeuring aangevraagd'.


Was dit artikel nuttig?