Waar beheer ik mijn retour URL's

Door je retour URL's met PayCheckout te koppelen, leid je je klant naar een eigen bedankpagina (of een pagina met 'betaling mislukt' of 'geannuleerd'), in plaats van een bedanktpagina van PayCheckout.

Je vult de Retour URL's in via de website instellingen (Instellingen > websites > details bekijken > Algemeen).

Was dit artikel nuttig?